Viden og værktøjer

Vejledninger
Vejledning til energimærkningsfirmaer kan findes under Energimærkning af bygninger på Energistyrelsens hjemmeside - se under "Dokumenter" i øverste højre hjørne.
(tilknytning af konsulenter til energimærkningsfirmaet og køb af ret til indberetning)

Vejledning til nye energikonsulenter i Energistyrelsens system

Maksimumshonorarer og varenumre
Varenumre indberetning af energimærkning 
Maksimumshonorarer - energimærkning af en- og flerfamiliehuse 2014

Design af nye energimærkningsrapporter 

Rapport nye sommerhuse ok
Rapport etagebolig beregnet forbrug
Rapport nye bygninger ej ok høring
Rapport enfamiliehus høring
Rapport etagebolig oplyst forbrug høring
Rapport nye bygninger ok høring

Energimærkets gyldighed
Energimærkninger udarbejdet i perioden den 1. september 2006 til den 31. januar 2011 er gyldige i 7 år.
Energimærkninger udarbejdet efter 31. januar 2011 er gyldige i 7 eller 10 år. 

Hvis huset sælges flere gange inden for gyldighedsperioden, kan den samme energimærkning benyttes igen.

§ 4, stk. 3 i lov nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger

 Teknisk revision
Rapport om kvalitetssikring EM 2008 251109.pdf 
Retningslinjer TR iflg. HB2008 V3 -ENS.pdf
Retningslinjer TR iflg. HB2008 V2 270509.pdf  
Retningslinjer for teknisk revision EM inkl. bilag 030608.pdf 
Teknisk revision Anette Strøyer præsentation 3.pdf


Øvrigt materiale 

Aftaleseddel enfamiliehus

Aftaleseddel flerfamiliehus, institution, erhverv - beregnet

Aftaleseddel flerfamiliehus, institution, erhverv - oplyst forbrug

Aftaleseddel nyopført bygning

Ejeroplysningsskema

Ejeroplysningsskema for energimærkning uden bygningsgennemgang

Tjekliste

Driftjournal fjernvarme - eksempel
Driftjournal olie - eksempel

Energimærkningsskala
Omregningstabel fra gammel til nutidig skala
Nye og gamle kommunenumre

Forklaring af kontrolskema
Forklaring af kontrolskema NY bygning
Forklaring af kontrolskema sommer og fritidshus 
Radiatorprogram

Gamle ELO tal:

Anvendelseskoder - gamle ELO-tal 


 Tidligere love, bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser:

**) For senere ændringer til ovenstående, klik på linket og se punktet  "Senere ændringer til forskriften" i højre side.

 

Kontakt
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T +45 88 73 73 10