Hvis du vil klage

Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede firmaer.

For klagevejledning og yderligere information se: www.ens.dk

 

 

Kontakt
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T +45 88 73 73 10