Om energimærkning

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Energiforbedring gavner ikke alene økonomien for den organisation, som ejer og driver bygningen. Ved at spare energi forbedrer man også Danmarks miljø, betalingsbalance og forsyningssikkerhed. 

I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima, uden fodkulde og træk.

Hvilke bygninger skal energimærkes – og hvornår skal det ske?

  • Alle offentlige bygninger skal energimærkes.
  • Alle nyopførte bygninger skal energimærkes før ibrugtagning.
  • En mærkning er gyldig i 7 - 10 år og skal derfor fornys senest ved udløbet af denne periode.

Offentlige bygninger er de, som ejes af offentlige institutioner.

Der findes visse, særlige undtagelser fra reglerne om energimærkning. Se bekendtgørelsen.

Eksempler på energibesparelser i offentlige bygninger
Bygningsejere kan bruge energimærkningen og eftersynsordningen som et afsæt til at gennemføre energibesparelser. Se eksempler på offentlige bygningsejere der har ladet sig inspirere til planlægning og gennemførelse af energibesparelser med baggrund i mærknings- og eftersynsordningerne.

Cases
Se cases