Om energimærkning

Energimærkning af bygninger til handel og service er lovpligtig. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Energiforbedring gavner ikke alene virksomhedens økonomi. Ved at spare energi forbedrer man også Danmarks miljø, betalingsbalance og forsyningssikkerhed. I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima uden fodkulde og træk.

Hvilke bygninger skal energimærkes – og hvornår skal det ske?
Bygninger til handel og service er omfattet af nedenstående regler:

  • Alle nyopførte bygninger på 60 m2 og derover skal energimærkes før ibrugtagning.
  • Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning.
  • Der skal fremlægges gyldig energimærkning, når en ejendom udlejes helt eller delvis, og når der sker overdragelse af en andel eller anpart i ejendommen.
  • For bygninger over 1.000 m2 skal der altid foreligge en energimærkning, også selvom ejendommen ikke skifter ejer.
  • Landbrugs- og industribygninger skal ikke energimærkes. Der er enkelte andre undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen.