Viden og værktøjer

Kvalitetssikringsrapport 2011 af energimærkningen. Denne rapport viser resultatet af Energistyrelsens kvalitetssikring af energimærkningen i 2011.

Beregnet kontra målt forbrug  Denne pjece fortæller hvorfor der kan være forskel på det faktiske og det beregnede forbrug.

Klima- og Energiguiden . Danmarks største linksamling om klima og energi. Guiden er oplagt at bruge for borgere og for offentlige og private virksomheder, der vil vide mere om klima og energi.

Videncenter for energibesparelser i bygninger. Samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at nedsætte energiforbruget i bygninger. Videncenteret retter sig mod byggebranchen og har faktaark om energibesparelser f.eks. tag og loft eller varmeanlæg.

Energimærkning enfamiliehus. Se eksempel på en energimærkningsrapport af et enfamiliehus. Energimærkningen er bestilt af sælger og var en del af de dokumenter, køber fik ved hushandlen.

Annoncering ved boligsalg
Energimærkning af boliger er lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Kontakt
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T +45 88 73 73 10