Love og regler

Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i:

Gældende love:

Gældende bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser:

NB, For seneste ændringer i forhold til tidligere bekendtgørelse, se Energistyrelsens Notat vedr. ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 16. maj 2012.

Gældende bekendtgørelser om gebyrer og honorarer:

Tidligere love, bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser:

**) For senere ændringer til ovenstående, klik på linket og se punktet "Senere ændringer til forskriften" i højre side.

Loven og bekendtgørelsen er udstedt som led i implementeringen af EU-direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne i dansk lovgivning. Læs mere under EU’s bygningsdirektiv.

De nye beregningsregler for energiforbrug i bygninger finder også anvendelse i energibestemmelserne i bygningsreglementet.

Herudover er der bestemmelser om offentliggørelse af energimærkninger på OIS (den Offentlige Informationsserver) i bekendtgørelse nr. 1018 af 24. oktober 2008 om offentliggørelse af energimærkninger af bygninger og eftersynsrapporter om kedel- og varmeanlæg mv.

Det maksimale honorar energikonsulenten må tage for energimærkning er fastsat i bekendtgørelse nr. 60 af 27-01-2011, der kan findes her.

Kontakt
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T +45 88 73 73 10