SIDEN OPDATERES IKKE LÆNGERE

Læs i stedet mere om energimærkeordningen på Energistyrelsens hjemmeside: 
ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger

Ved køb af indberetninger gå til sparenergi.dk/login

Kontakt
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
T +45 88 73 73 10